Print Friendly, PDF & Email

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest là một trong những công ty chứng khoán trẻ, năng động. Đến với Smart Invest, bạn luôn có cơ hội thể hiện, khẳng định và phát triển bản thân, tìm ra được điểm mạnh của từng thành viên để phát huy vì sự phát triển và thành công chung của tổ chức. Chúng tôi cam kết rằng, chúng tôi luôn đồng hành cùng với những nỗ lực và sự phấn đấu của bạn.

aaa

Để khuyến khích người lao động, Công ty luôn quan tâm thực hiện các chế độ chính sách và đãi ngộ cho người lao động. Việc trả lương theo năng lực chuyên môn và hiệu quả kinh doanh đã kích thích người lao động, góp phần tăng hiệu quả và doanh thu của Công ty.

aaa

Song song với việc khen thưởng là việc thi hành phê bình, kỷ luật nếu cá nhân hoặc đơn vị vi phạm nội qui lao động nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm tập thể đối với công việc và trách nhiệm cá nhân trước Công ty.

aaa

Hãy gửi Hồ sơ của bạn đến Smart Invest để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi!