Smart Invest xin trân trọng thông báo tới quý khách hàng về việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng của ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội do ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam sở hữu

Tải chi tiết tại đây: thông báo đấu giá cổ phần NH TMCP Quân Đội

Đơn đăng ký đấu giá cho nhà đầu tư trong nước: 03.Don dang ky dau gia ( Mau don dung cho nha dau tu trong nuoc)

Đơn đăng ký đấu giá cho nhà đầu tư nước ngoài: 03.Don dang ky dau gia ( Mau don dung cho nha dau tu nuoc ngoai)