SmartInvest công bố Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tải chi tiết tại đây:

CV CBTT Giay chung nhan dang ky chung khoan

Giay chung nhan dang ky chung khoan