SmartInvest xin công bố Bản Công bố thông tin Phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty và Nghị quyết HĐQT 27/08/2019:

Tải chi tiết tại đây:

Bản CBTT về việc phat hanh trai phieu rieng le

Nghi quyet HĐQT

CV CBTT phát hành trái phiếu