Bản tin thị trường chứng khoán ngày 20/02/2020

Tải chi tiết tại đây:

Ban tin chung khoan ngay 20.2.2020