Bản tin thị trường chứng khoán ngày 18/02/2020

Tải chi tiết tại đây:

Ban tin chung khoan ngay 18.2.2020