Bản tin thị trường chứng khoán ngày 13/02/2020

Tải chi tiết tại đây:

Ban tin chung khoan ngay 13.2.2020