Bản tin thị trường chứng khoán ngày 12/02/2020

Tải chi tiết tại đây:

Ban tin chung khoan ngay 12.2.2020