SMART INVEST công bố Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 2/2019 so với Quý 2/2018

Download tại đây:

Cv giải trình LNST bc tc quý 2