SMART INVEST công bố Bổ nhiệm Kế Toán trưởng 2018

Download tại đây:  Bổ nhiệm Kế Toán trưởng

Công văn CBTT: CV CBTT_vv bo nhiem KTT_signed