SMART INVEST công bố BCTC bán niên 2018 và BC tỷ lệ ATTC bán niên 2018

Download tại đây:

BC ty le ATTC ban nien 2018

BCTC ban nien 2018