SMART INVEST công bố Nghị quyết HĐQT về Ký kết hợp đồng Bảo lãnh phát hành trái phiếu với CTCP Du lịch sinh thái Kim Lan:

Download tại đây:

NQ HĐQT ký kết HĐBL Kim Lan