Print Friendly, PDF & Email

MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN

AAA

CÁC GIẤY TỜ KHÁCH HÀNG CUNG CẤP SMART INVEST

1.Khách hàng trong nước

Khách hàng cá nhân

CMND còn hiệu lực pháp lý (trong vòng 15 năm kể từ ngày cấp) hoặc thẻ căn cước công dân.

Khách hàng tổ chức

Bản sao công chứng Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản sao công chứng còn hiệu lực pháp lý CMND người đại diện theo pháp luật

Trường hợp ủy quyền (Khách hàng cần bổ sung)
Hợp đồng ủy quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc được công chứng theo quy định của Pháp luật

CMND của bên nhận ủy quyền còn hiệu lực pháp lý

aaa

2. Khách hàng nước ngoài

Khách hàng chưa có Mã số giao dịch chứng khoán (MSGDCK) => Lập hồ sơ xin cấp MSGDCK

Khách hàng cá nhân

Bản sao công chứng Hộ chiếu còn hiệu lực

Giấy đăng ký MSGDCK (do khách hàng lập)

Giấy ủy quyền cho SMART INVEST thực hiện thủ tục đăng ký MSGDCK (do SMART INVEST lập)

Khách hàng tổ chức

Giấy đăng ký MSGDCK (do Đại diện có thẩm quyền của tổ chức ký tên và có đóng dấu của tổ chức)

Giấy ủy quyền cho SMART INVEST thực hiện thủ tục đăng ký MSGDCK (do SMART INVEST lập)

Bản sao Giấy chứng nhận thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận thuế của tổ chức nước ngoài (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật)

Các giấy tờ nhận diện khách hàng tổ chức

Khách hàng đã có MSGDCK

Khách hàng cá nhân

Bản sao công chứng Hộ chiếu còn hiệu lực

Bản photo có dấu treo Giấy chứng nhận MSGDCK của NĐT nước ngoài do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cấp

Khách hàng tổ chức

Bản photo có dấu treo Giấy chứng nhận MSGDCK của NĐT nước ngoài do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cấp

Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh/Tài liệu tương đương

Giấy chỉ định người Đại diện của tổ chức đầu tư nước ngoài

Hồ sơ cá nhân của người Đại diện

Trường hợp ủy quyền (Khách hàng cần bổ sung)

Văn bản chỉ định người Đại diện giao dịch

Phiếu thông tin về người Đại diện giao dịch

Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực

Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán

aaa

BỘ HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC

Các giấy tờ Khách hàng cung cấp (như trên)

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (do SMART INVEST cung cấp)

Giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch chứng khoán (do SMART INVEST cung cấp)

Hợp đồng ủy quyền giao dịch chứng khoán (do SMART INVESTcung cấp)

Giấy biên nhận Thẻ ma trận (nếu có)

aaa

Lưu ý: Mọi thắc mắc về Mở tài khoản giao dịch chứng khoán, khách hàng vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ Chứng khoán của SMART INVEST, email: dvck@sisi.vn hoặc gọi điện tới số điện thoại: 02435.739.769 (Ext: 8310/8311)