SMART INVEST công bố Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 12/2019.

Download tại đây:

Báo cáo DMKQ gửi HNX

Báo cáo DMKQ gửi HOSE

Báo cáo DMKQ gửi UBCK