Bản tin nhận định thị trường ngày  31/01/2019

Tải chi tiết tại đây: Bản tin ngày 31.01