Bản tin nhận định thị trường ngày  30/01/2019

Tải chi tiết tại đây: Bản tin ngày 30.01