Bản tin nhận định thị trường ngày  29/01/2019

Tải chi tiết tại đây: Bản tin ngày 29.01