Bản tin nhận định thị trường ngày  28/08/2019

Tải chi tiết tại đây: Bản tin ngày 28.08