Bản tin nhận định thị trường ngày  23/08/2019

Tải chi tiết tại đây: Bản tin ngày 23.08