Bản tin nhận định thị trường ngày  16/08/2019

Tải chi tiết tại đây: B n tin ngày 16.08