Bản tin nhận định thị trường ngày  12/08/2019

Tải chi tiết tại đây: Bản tin ngày 12.08