Bản tin nhận định thị trường ngày  09/01/2019

Tải chi tiết tại đây: Bản tin ngày 09.01