Bản tin nhận định thị trường ngày  08/10/2018

Tải chi tiết tại đây: Bản tin ngày 08.10