📌 GIÁ MỤC TIÊU: 36.000 VNĐ/CP - Ngày 21/02/2024

DỰ PHÓNG:
• Mảng năng lượng sẽ chậm lại cho đến năm 2025 khi pha El Nino kết thúc và 2 nhà máy thủy điện Bảo Lạc A & Thượng Hà đi vào vận hành.
• Mảng xây lắp điện: Hưởng lợi từ dự án 500kV kéo dài. Dự án này kỳ vọng có thể mang doanh thu 5000 – 7000 tỷ mỗi năm cho PC1 trong giai đoạn 2024 – 2026.
• Mảng bđs doanh thu còn thấp, chưa thấy nhiều triển vọng khi thị trường BĐS còn khó khăn.

RỦI RO:
• Đóng góp doanh thu mảng thủy điện giảm trong ngắn hạn
• Chi phí lãi vay lớn và tăng đều qua các quý
NGUỒN: AAS RESEARCH