TÓM TẮT MỘT SỐ Ý CHÍNH TRONG BÁO CÁO
  • Theo thống kê định lượng, với mẫu hình hôm nay thì phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index có xác suất tăng điểm là 50% và 38.46% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Dựa trên thống kê, chỉ số giao dịch không rõ xu hướng tăng giảm với giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa vào phiên giao dịch ngày thứ 6. Kháng cự là 1,245 điểm. Hỗ trợ là 1,180 điểm.
  • Dòng tiền đang đẩy mua mạnh các cổ phiếu thị giá nhỏ có tính đầu cơ cao – Sau chuỗi tăng dài thì theo thống kê đây thường là dấu hiệu ban đầu của nhịp điều chỉnh;
  • Chỉ số vẫn có thể rướn tăng trước khi điều chỉnh giảm
Nhà đầu tư tải bản báo cáo đầy đủ theo đường link sau: