TÓM TẮT MỘT SỐ Ý CHÍNH TRONG BÁO CÁO

Theo thống kê định lượng, với mẫu hình hôm nay thì phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index có xác suất tăng điểm là 51% và 54.55% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Dựa trên thống kê, chỉ số giao dịch tăng điểm với giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa vào phiên giao dịch ngày thứ 5. Kháng cự là 1,245 điểm. Hỗ trợ là 1,180 điểm.

Nhà đầu tư tải bản báo cáo đầy đủ theo đường link sau: