TIỆN ÍCH
Trung tâm phân tích

Podcast

[BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 02/06/2023] SUẤT SINH LỜI VƯỢT TRỘI SẼ CHUYỂN SANG HỌ NHÀ GEX, NGÂN HÀNG CÓ THỂ ĐẨY CHỈ SỐ VƯỢT MA(200)

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “White Closing Marubozu”. Khối lượng giao dịch giảm nhưng vẫn nằm trên trung bình 20 ngày. Thực tế trong suốt nửa ngày giao dịch thị trường có xu hướng giảm nên việc thu hẹp lại khối lượng giao dịch cho thấy nhu cầu bán không cao cũng là tín hiệu tốt.

​ [BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 01/06/2023] ĐỢT MUA CAO TRÀO XUẤT HIỆN, CHỈ SỐ CẦN ĐIỀU CHỈNH TRỞ LẠI TRƯỚC

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “Black Candle”. Khối lượng giao dịch tăng và nằm trên trung bình 20 ngày. Giá tăng khối lượng tăng là tín hiệu tốt về mặt kỹ thuật.

[BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 31/05/2023] FAILURE BREAK OUT MA(200) = BULLISH

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “Black Candle”. Khối lượng giao dịch tăng và nằm trên trung bình 20 ngày. Giá tăng khối lượng tăng là tín hiệu tốt về mặt kỹ thuật.

[Bản tin thị trường 30/05/2023] KHÚC CUA QUAN TRỌNG SỐ 1 CỦA VNINDEX - VÙNG KHÁNG CỰ DÀI HẠN LIỆU CÓ CHINH PHỤC THÀNH CÔNG?

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “Long White Candle”. Khối lượng giao dịch tăng và nằm trên trung bình 20 ngày. Giá tăng khối lượng tăng là tín hiệu tốt về mặt kỹ thuật.

[BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 29/05/2023] KHỐI NGOẠI BÁN RÒNG CẢN TRỞ ĐÀ TĂNG CỦA CHỈ SỐ, NHƯNG DÒNG TIỀN NỘI ĐANG TRỞ LẠI MẠNH MẼ

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “Black Candle”. Khối lượng giao dịch giảm và thấp hơn mức trung bình 20 ngày. Giá giảm khối lượng giảm cũng là tín hiệu tốt lúc này cho thấy nhu cầu bán bằng mọi giá đang suy yếu.

​ [BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 26/05/2023] SỢ HÃI CHỈ LÀ MỘT ẢO ẢNH

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “White Candle”. Khối lượng giao dịch giảm nhưng trên mức trung bình 20 ngày. Giá giảm khối lượng tăng và giá tăng khối lượng giảm không phải là tín hiệu giao dịch tốt về mặt kỹ thuật.

​ [BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 25/05/2023] MỖI LẦN NHNN HẠ LÃI SUẤT, THỊ TRƯỜNG ĐỀU BỊ ĐIỀU CHỈNH GIẢM ĐIỂM BỞI ÁP LỰC TIN RA LÀ BÁN

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “Three outside down pattern”. Khối lượng giao dịch giảm nhưng trên mức trung bình 20 ngày. Giá giảm khối lượng tăng không phải là tín hiệu giao dịch tốt về mặt kỹ thuật.

[BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 24/05/2023] SUẤT SINH LỜI VƯỢT TRỘI Ở NHÓM DẦU KHÍ & THỊT LỢN

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “Long Black Candle”. Khối lượng giao dịch giảm nhưng trên mức trung bình 20 ngày. Giá giảm khối lượng tăng không phải là tín hiệu giao dịch tốt về mặt kỹ thuật.

[BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 23/05/2023] ĐỦ NẮNG, HOA SẼ NỞ – ĐỦ GIÓ, MÂY SẼ BAY & ĐỦ TIN, HẠNH PHÚC SẼ ĐẾN

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “Long White Candle”. Khối lượng giao dịch giảm nhưng trên mức trung bình 20 ngày. Giá tăng khối lượng giảm và giá giảm khối lượng tăng không phải là tín hiệu tốt về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên về cơ bản, độ rộng thị trường hôm nay rất tốt với số mã tăng giá áp đảo.

Trung tâm phân tích