Ngày 25/3/2024, Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Chứng khoán Smart Invest (mã CK: AAS) đã thông qua báo cáo hoạt động tài chính 2023, phương án chi trả cổ tức năm 2023 và chiến lược hoạt động năm 2024.

Đại hội đồng Cổ đông AAS đã thông qua việc phát hành 230 triệu cổ phiếu (tương đương với gần 2.300 tỷ dồng) ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền, với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm) với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Dự kiến vốn điều lệ của Smart Invest sẽ tăng gấp đôi, từ 2.300 tỷ đồng lên mức hơn 4.600 tỷ đồng. Số tiền huy động từ đợt chào bán này sẽ sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán.

Bên cạnh đó, Đại hội đồng Cổ đông AAS đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 4% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, dự kiến là hơn 9 triệu cổ phiếu (tương đương với 91,9 tỷ đồng). 

AAS khẳng định sẽ tiếp tục kế hoạch chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2024.

Ngoài ra, Đại hội đồng Cổ đông của AAS cũng thông qua chủ trương thành lập văn phòng đại diện tại Nhật Bản, Canada và Đài Loan; Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan.

Đại hội đồng cổ đông AAS đã thông qua các chiến lược hoạt động năm 2024

Dựa trên sự am hiểu nhu cầu khách hàng, sự đầu tư cho nền tảng công nghệ trên cơ sở làm chủ công nghệ, đảm bảo tính an toàn hệ thống và kinh nghiệm tư vấn đầu tư, AAS xây dựng kế hoạch kinh doanh mới cho năm 2024 với tổng doanh thu hoạt động kỳ vọng đạt 1.000 tỷ đồng, tăng hơn 152%. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 300 tỷ đồng, tăng hơn 274% so với năm 2023. 

Trả lời câu hỏi của cổ đông, Ban lãnh đạo AAS cho biết, công nghệ đã, đang và vẫn sẽ là ưu tiên đầu tư, phục vụ định hướng chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ hướng tới khách hàng cá nhân. Trong Quý II năm 2024, AAS sẽ tiếp tục cho ra mặt Robo Advisor - một sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại và kinh nghiệm, kiến thức của các chuyên gia để đưa ra những khuyến nghị đầu tư tự động dành cho mọi nhà đầu tư.

Ban lãnh đạo AAS khẳng định sẽ chuẩn bị tốt các yếu tố nền tảng về nhân sự, bộ máy tổ chức, đảm bảo nguồn vốn huy động được đưa vào kinh doanh đạt hiệu quả, tăng trưởng vốn đi đôi với tăng trưởng quy mô hoạt động, doanh thu và lợi nhuận đáp ứng các mục tiêu kinh doanh đã đề ra trong năm 2024.