Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Mã CK: AAS) xin được gửi tới Quý Nhà đầu tư Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 01/2024 như sau:
 
STT Mã chứng khoán thực hiện
giao dịch ký quỹ đầu kỳ
Sàn Tỉ lệ Giá chặn cho vay
(Thị giá)
1 AAA HOSE 35% 12.220
2 ACB HOSE 50% 30.290
3 ACL HOSE 30% 15.535
4 AGG HOSE 20% 32.630
5 AGR HOSE 30% 12.000
6 ANV HOSE 30% 46.575
7 ASM HOSE 40% 13.260
8 BAF HOSE 15% 33.605
9 BCG HOSE 30% 11.505
10 BCM HOSE 20% 80.000
11 BFC HOSE 15% 32.630
12 BIC HOSE 30% 33.085
13 BID HOSE 50% 55.900
14 BMC HOSE 30% 19.305
15 BMP HOSE 30% 85.000
16 BSI HOSE 30% 61.750
17 BVH HOSE 50% 51.415
18 BVS HNX 50% 8.500
19 BWE HOSE 30% 52.325
20 C69 HNX 20% 10.000
21 CEO HNX 35% 8.500
22 CII HOSE 20% 10.000
23 CMG HOSE 30% 53.300
24 CNG HOSE 30% 36.010
25 CRE HOSE 50% 10.000
26 CSV HOSE 40% 53.625
27 CTD HOSE 30% 90.610
28 CTG HOSE 50% 34.905
29 CTI HOSE 30% 19.825
30 CTP HNX 40% 5.000
31 CTR HOSE 30% 65.000
32 CTS HOSE 40% 36.595
33 DBC HOSE 20% 35.425
34 DBD HOSE 30% 69.550
35 DCM HOSE 40% 41.990
36 DGC HOSE 40% 122.330
37 DGW HOSE 40% 68.250
38 DHC HOSE 40% 49.205
39 DHG HOSE 50% 131.300
40 DIG HOSE 50% 22.000
41 DPG HOSE 30% 35.000
42 DPM HOSE 40% 43.420
43 DPR HOSE 30% 40.560
44 DVP HOSE 50% 96.070
45 DXG HOSE 40% 24.570
46 EIB HOSE 30% 23.725
47 ELC HOSE 20% 5.000
48 EVE HOSE 30% 19.305
49 EVF HOSE 20% 3.000
50 FCN HOSE 30% 18.850
51 FIT HOSE 35% 6.000
52 FMC HOSE 50% 58.305
53 FPT HOSE 50% 125.970
54 FTS HOSE 30% 30.000
55 GAS HOSE 50% 99.190
56 GEG HOSE 30% 17.225
57 GEX HOSE 40% 30.355
58 GMD HOSE 50% 50.000
59 GVR HOSE 40% 20.000
60 HAH HOSE 40% 49.075
61 HAX HOSE 30% 18.200
62 HCM HOSE 50% 43.420
63 HDB HOSE 50% 25.090
64 HDC HOSE 40% 42.835
65 HDG HOSE 50% 35.880
66 HHS HOSE 50% 9.490
67 HHV HOSE 30% 15.000
68 HPG HOSE 50% 44.400
69 HQC HOSE 20% 5.000
70 HSG HOSE 50% 25.000
71 HTN HOSE 30% 20.670
72 HUT HNX 45% 25.350
73 IDC HNX 50% 50.000
74 IDI HOSE 30% 15.080
75 IJC HOSE 30% 18.200
76 IMP HOSE 30% 72.670
77 ITC HOSE 20% 13.455
78 KBC HOSE 20% 40.950
79 KDC HOSE 30% 81.900
80 KDH HOSE 30% 39.845
81 KSB HOSE 30% 30.000
82 LCG HOSE 30% 15.600
83 LPB HOSE 50% 20.410
84 LSS HOSE 20% 5.000
85 MBB HOSE 50% 23.920
86 MBG HNX 50% 2.400
87 MIG HOSE 30% 24.505
88 MSB HOSE 50% 16.640
89 MSH HOSE 30% 50.000
90 MSN HOSE 50% 87.100
91 MWG HOSE 50% 55.705
92 NBB HOSE 30% 26.520
93 NLG HOSE 30% 48.230
94 NT2 HOSE 30% 30.615
95 NTL HOSE 30% 36.595
96 OCB HOSE 50% 17.290
97 PAN HOSE 30% 25.870
98 PC1 HOSE 30% 36.660
99 PCH HNX 50% 10.000
100 PDR HOSE 40% 35.945
101 PET HOSE 30% 36.595
102 PHC HOSE 30% 10.000
103 PHR HOSE 30% 64.350
104 PLX HOSE 50% 44.785
105 PNJ HOSE 50% 110.890
106 POW HOSE 50% 14.495
107 PSH HOSE 50% 14.000
108 PTB HOSE 50% 76.700
109 PVC HNX 50% 19.760
110 PVS HNX 45% 50.310
111 PVT HOSE 40% 34.580
112 REE HOSE 40% 73.320
113 S99 HNX 20% 10.000
114 SAB HOSE 40% 80.730
115 SAM HOSE 20% 8.359
116 SBT HOSE 30% 17.225
117 SCI HNX 20% 12.000
118 SCR HOSE 20% 10.000
119 SGT HOSE 20% 12.000
120 SHB HOSE 40% 13.975
121 SHI HOSE 30% 5.300
122 SHS HNX 50% 15.000
123 SKG HOSE 20% 20.000
124 SSB HOSE 30% 25.000
125 SSI HOSE 40% 42.640
126 STB HOSE 40% 35.620
127 SZC HOSE 30% 57.980
128 TCB HOSE 50% 40.105
129 TCH HOSE 30% 17.225
130 TCM HOSE 30% 50.000
131 TEG HOSE 40% 11.000
132 TNG HNX 30% 26.130
133 TNH HOSE 30% 27.885
134 TPB HOSE 50% 22.555
135 VCB HOSE 50% 107.510
136 VCG HOSE 50% 31.785
137 VCI HOSE 40% 54.665
138 VCS HNX 50% 71.370
139 VGC HOSE 50% 69.680
140 VGS HNX 35% 30.290
141 VHC HOSE 30% 96.460
142 VHM HOSE 50% 54.470
143 VIB HOSE 50% 24.960
144 VIC HOSE 30% 56.680
145 VIX HOSE 30% 12.000
146 VJC HOSE 50% 40.000
147 VND HOSE 40% 28.600
148 VNE HOSE 50% 6.000
149 VNM HOSE 50% 87.750
150 VPB HOSE 40% 30.000
151 VPG HOSE 45% 13.300
152 VRE HOSE 50% 30.225
153 VSC HOSE 45% 37.440

Chi tiết Quý Nhà đầu tư vui lòng xem trong File đính kèm

Trường hợp cần hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ: 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMART INVEST (AAS)
  • Số 220-222-224 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
  • Hotline:  0825 222 111
  • Tổng đài DVKH: (+84-24)3.5739779 (máy lẻ: 666 và 888)
  • Email: trungtamcskh@aas.com.vn
  • Web: https://aas.com.vn