Kính gửi: Quý khách hàng
  • Căn cứ vào công văn số 2186/UBCK-PTTT ngày 20/05/2021 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc về việc công bố lịch nghỉ giao dịch thị trường công cụ nợ năm 2023;
  • Căn cứ vào công văn của hai Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam,
Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest (AAS) xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về việc nghỉ giao dịch nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương 10/03 Âm lịch, Giải phóng miền Nam 30/04 và Quốc tế Lao động 01/05 năm 2023 như sau:
  • Thời gian nghỉ giao dịch: Từ Thứ Hai, ngày 01/05/2023 đến hết Thứ Tư, ngày 03/05/2023
  • Thời gian giao dịch trở lại: Từ Thứ Năm, ngày 04/05/2023