Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest xin trân trọng thông báo tới Quý nhà đầu tư về tình hình xử lý sự cố của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Tiếp tục tạm ngừng giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngày 24/01/2018;

2. Để đảm bảo an toàn và chính xác cho hệ thống giao dịch, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kiểm thử với các Công ty Chứng khoán thành viên toàn thị trường trước khi chính thức mở cửa thị trường trở lại.

SmartInvest sẽ tiếp tục theo sát và thông báo sớm nhất tới Quý nhà đầu tư thông tin cập nhật từ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng thông báo!