Print Friendly, PDF & Email

STOCK INFORMATION

Mã CK Tên công ty Nhóm ngành Sàn GDCK Website
BMI Tổng Công ty cổ phẩn Bảo Minh Bảo hiểm phi nhân thọ HOSE http://www.baominh.com.vn
BMJ Công ty Cổ phần khoáng sản Becamex Kim loại và khai khoáng UpCom http://www.becamexbmj.com.vn
BMN Công ty cổ phẩn 715 UpCom http://congty715.com.vn/
BMP Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh VLXD tổng hợp HOSE http://www.binhminhplastic.com
BMV Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 Lương thực UpCom
BPC Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn Bao bì HNX http://www.baobibimson.vn
BPW Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước Cấp thoát nước UpCom http://bpwaco.com.vn/
BQB Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình Bia rượu UpCom https://biaquangbinh.com/
BRC Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành Nguyên vật liệu tổng hợp HOSE http://www.berubco.com.vn/
BRR Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa Cao su tự nhiên UpCom http://baruco.com.vn/
BRS Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa Dịch vụ tổng hơp UpCom http://www.dothibaria.com/
BSC Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành Thương mại tổng hợp HNX http://www.btsc.com.vn/
BSD Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân Bia rượu UpCom http://www.saigondongxuan.com.vn/
BSG Công ty Cổ phần xe khách Sài Gòn Vận tải đường bộ UpCom http://www.saigonbus.com.vn/
BSI Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chứng khoán HOSE http://www.bsc.com.vn/
BSP Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ Hàng tiêu dùng UpCom http://www.saigonphutho.com.vn/
BSQ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi Bia rượu UpCom http://www.sabecoquangngai.com.vn
BSL Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam Bia rượu UpCom http://sasobeco.com.vn/
BST Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Bình Thuận Sách và thiết bị giáo dục HNX http://www.stbbt.com.vn
BT1 Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương Hóa chất nông nghiệp UpCom http://www.psc1.com/
BT6 Công ty cổ phần Beton6 Bê tông thương phẩm UpCom http://www.beton6.com/
BTB Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình Bia rượu UpCom http://tbbeco.com.vn/
BTC Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu Công nghiệp UpCom http://www.btc5.vn
BTD Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức Bê tông thương phẩm UpCom http://www.betongthuduc.com/
BTG Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang Công nghiệp UpCom http://www.tigipack.com.vn
BTH Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội Thiết bị điện UpCom http://www.ctbt.vn
BTN Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định Vật liệu xây dựng UpCom http://www.tuynenbinhdinh.com.vn
BTP Công ty Cổ phần nhiệt điện Bà Rịa Nhiệt điện HOSE http://www.btp.com.vn/
BTR Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên Giao thông vận tải UpCom http://dsbinhtrithien.vn/
BTS Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn Xi măng HNX http://www.vicembutson.com.vn/
BTT Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành Thương mại tổng hợp HOSE http://www.benthanhtsc.com.vn
BTU Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre Bất động sản và xây dựng UpCom http://congtrinhdothibentre.vn
BTV Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Du lịch, khách sạn và giải trí UpCom  https://benthanhtourist.com/​
1 2 3 4