Print Friendly, PDF & Email

SPECIAL WARNING

AA

MÃ CK SÀN LOẠI THÔNG BÁO NGÀY THÔNG BÁO NGÀY HIỆU LỰC NỘI DUNG CHI TIẾT
DST HNX Ra khỏi diện cảnh báo 30/08/2018 04/09/2018 LNST 6 tháng đầu năm 2018 và LNSTCPP tại 30/06/2018 là số dương
PPI HSX Kiểm soát 19/04/2018 30/08/2018 LNST trên BCTC hợp nhất là -19,86 tỷ đ và LNSTCPP trên BCTC hợp nhất đến 30/06/2018 là -88,11 tỷ đ
AAM HSX Cảnh báo 29/08/2018 31/08/2018 VĐL đã góp giảm xuống dưới 120 tỷ đ tính theo giá trị ghi trên BCTC kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018
SGT HSX Cảnh báo 10/09/2015 30/08/2018 LNST 6 tháng đầu năm 2018 là 29,12 tỷ đ, LNSTCPP tại 30/06/2018 là -88,1 tỷ đ
AGR HSX Cảnh báo 22/08/2017 29/08/2018 LNST trên BCTC 6T/2018 là 21,08 tỷ đ và LNSTCPP trên BCTC 6T/2018 đến 30/06/2018 là -475,55 tỷ đ
HID HSX Cảnh báo 29/08/2018 29/08/2018 Công ty vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trong 1 năm
B82 UpCOM Hạn chế giao dịch 27/08/2018 31/08/2018 CK bị hủy bỏ niêm yết và chưa khắc phục được nguyên nhân CK bị hủy bỏ NY
WTC UpCOM Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 24/08/2018 28/08/2018 VCSH theo BCTC bán niên năm 2018 đã được soát xét là số dương
PXT HOSE Cảnh báo 08/04/2016 23/08/2018 LNST 6 tháng đầu năm 2018 là 1,70 tỷ đ và LNSTCPP tính đến 30/06/2018 là -112,13 tỷ đ
HAS HOSE Cảnh báo 04/10/2013 23/08/2018 LNST 6 tháng đầu năm 2018 là 2.015.310.859 đ và LNSTCPP tính đến 30/06/2018 là 4.597.252.947 đ
DCS HNX Ra khỏi diện cảnh báo 23/08/2018 27/08/2018 LNST 6 tháng đầu năm 2018 trên BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số dương
NAV HOSE Cảnh báo 31/03/2017 21/08/2018 LNST TNDN là 7.312.594.800 đ và LNSTCPP tính đến 30/06/2018 là – 2.129.992.154 đ
VNA UpCOM Hạn chế giao dịch 21/08/2018 23/08/2018 Công ty bị âm vốn CSH trong BCTC bán niên năm 2018
ICF HOSE Kiểm soát 10/04/2018 16/08/2018 LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty là -3,58 tỷ đ, LNSTCPP tại 30/06/2018 là -58,1 tỷ đ
LAF HOSE Cảnh báo 06/07/2016 15/08/2018 LNST TNDN là -27.861.654.071 đ và lỗ lũy kế là 69.648.235.314 đ
FID HNX Cảnh báo 16/08/2018 20/08/2018 TCNY bị cảnh báo về công bố thông tin
ILC UpCOM Hạn chế giao dịch 08/08/2018 10/08/2018 Tổ chức ĐKGD bị âm VCSH
ATG HOSE Cảnh báo 06/08/2018 06/08/2018 Vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trong 1 năm
GTH UpCOM Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 02/08/2018 06/08/2018 Đã công bố thông tin về Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
VNY UpCOM Hạn chế giao dịch 02/08/2018 03/08/2018 Tổ chức đăng ký giao dịch bị âm VCSH
NDF HNX Tạm ngừng giao dịch 27/07/2018 31/07/2018 Không khắc phục nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát, vi phạm quy định về CBTT trên TTCK