Print Friendly, PDF & Email

SPECIAL WARNING

AA

MÃ CK SÀN LOẠI THÔNG BÁO NGÀY THÔNG BÁO NGÀY HIỆU LỰC NỘI DUNG CHI TIẾT
LTC HNX Cảnh báo 03/07/2018 05/07/2018 Ra khỏi diện bị kiểm soát, chuyển sang diện bị cảnh báo về CBTT
CTX HNX Ra khỏi diện cảnh báo 03/07/2018 05/07/2018 Không vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
TPP HNX Ra khỏi diện cảnh báo 03/07/2018 05/07/2018 Không vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
SJC HNX Ra khỏi diện cảnh báo 03/07/2018 05/07/2018 Không vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
TMB HNX Ra khỏi diện cảnh báo 03/07/2018 05/07/2018 Không vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
SDA HNX Ra khỏi diện kiểm soát 04/07/2018 05/07/2018 LNST năm 2017 là số dương và LNSTCPP tại 31/12/2017 là số âm
SRA HNX Ra khỏi diện cảnh báo 03/07/2018 05/07/2018 Không vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
HVG HSX Kiểm soát 03/07/2018 03/07/2018 LNST là -377,1 tỷ đ, lỗ lũy kế 31/03/2018 là -697,3 tỷ đ. KTVcó ý kiến ngoại trừ và ý kiến nhấn mạnh
HVG HSX Kiểm soát 03/07/2018 03/07/2018 LNST là -377,1 tỷ đ, lỗ lũy kế 31/03/2018 là -697,3 tỷ đ. KTVcó ý kiến ngoại trừ và ý kiến nhấn mạnh
JVC HSX Cảnh báo 15/12/2017 28/06/2018 LNST năm 2017 là 10,51 tỷ đ và LNSTCPP tính đến 31/03/2018 là -1.019,02 tỷ đ
QNC HNX Dỡ bỏ hạn chế giao dịch 28/06/2018 29/06/2018 Cổ phiếu được dỡ bỏ hạn chế giao dịch
TV1 UpCOM Hạn chế giao dịch 21/06/2018 22/06/2018 TCKT từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC năm 2017
CTC HNX Ra khỏi diện Kiểm soát và Hạn chế giao dịch 20/06/2018 22/06/2018 Khắc phục nguyên nhân CK bị kiểm soát và không vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
TAG HNX Cảnh báo 20/06/2018 22/06/2018 LNST và LNSTCPP trên BCTC kiểm toán tại 31/03/2018 đều là số âm
QNC HNX Kiểm soát 14/06/2018 18/06/2018 LNST năm 2016, 2017 tại BCTC hợp nhất đều là số âm
KHL UpCOM Hạn chế giao dịch 06/06/2018 08/06/2018 Tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến về BCTC năm 2017
L44 UpCOM Hạn chế giao dịch 06/06/2018 08/06/2018 BCTC năm 2017 có VCSH âm
KAC HSX Kiểm soát đặc biệt 05/06/2018 05/06/2018 Tiếp tục vi phạm các quy định về CBTT trên TTCK
HGV HSX Kiểm soát đặc biệt 04/06/2018 04/06/2018 Tiếp tục vi phạm các quy định về CBTT trên TTCK
CDO HSX Kiểm soát và tạm ngưng giao dịch 04/06/2018 04/06/2018 Tiếp tục vi phạm các quy định về CBTT trên TTCK
VPW UpCOM Ra khỏi diện Hạn chế giao dịch 31/05/2018 04/06/2018 Khắc phục nguyên nhân CK bị hạn chế giao dịch
BT6 UpCOM Hạn chế giao dịch 25/05/2018 28/05/2018 Không khắc phục nguyên nhân CK bị tạm dừng giao dịch
EFI UpCOM Hạn chế giao dịch 25/05/2018 28/05/2018 Không khắc phục nguyên nhân CK bị tạm dừng giao dịch
ONW UpCOM Hạn chế giao dịch 25/05/2018 28/05/2018 Không khắc phục nguyên nhân CK bị tạm dừng giao dịch
PEC UpCOM Hạn chế giao dịch 25/05/2018 28/05/2018 Không khắc phục nguyên nhân CK bị tạm dừng giao dịch
SD3 UpCOM Hạn chế giao dịch 25/05/2018 28/05/2018 Không khắc phục nguyên nhân CK bị tạm dừng giao dịch
SDX UpCOM Hạn chế giao dịch 25/05/2018 28/05/2018 Không khắc phục nguyên nhân CK bị tạm dừng giao dịch
VPW UpCOM Hạn chế giao dịch 25/05/2018 28/05/2018 Không khắc phục nguyên nhân CK bị tạm dừng giao dịch
STT HSX Kiểm soát đặc biệt 11/05/2018 11/05/2018 Tiếp tục vi phạm các quy định về CBTT trên TTCK
KSA HSX Kiểm soát và tạm ngưng giao dịch 17/05/2018 17/05/2018 Tiếp tục vi phạm các quy định về CBTT trên TTCK
PVE HNX Cảnh báo 10/05/2018 14/05/2018 Chậm nộp BCTC năm 2017 quá 15 ngày
SVN HNX Cảnh báo 10/05/2018 14/05/2018 Chậm nộp BCTC năm 2017 quá 15 ngày
SDE HNX Cảnh báo 10/05/2018 14/05/2018 Chậm nộp BCTC năm 2017 quá 15 ngày
SDP HNX Cảnh báo 10/05/2018 14/05/2018 Chậm nộp BCTC năm 2017 quá 15 ngày
X20 HNX Cảnh báo 10/05/2018 14/05/2018 Chậm nộp BCTC năm 2017 quá 15 ngày
B82 HNX Cảnh báo 10/05/2018 14/05/2018 Chậm nộp BCTC năm 2017 quá 15 ngày
ASA HNX Cảnh báo 10/05/2018 14/05/2018 Chậm nộp BCTC năm 2017 quá 15 ngày
ALV HNX Cảnh báo 10/05/2018 14/05/2018 Chậm nộp BCTC năm 2017 quá 15 ngày
VMI HNX Cảnh báo 10/05/2018 14/05/2018 Chậm nộp BCTC năm 2017 quá 15 ngày
HAG HSX Cảnh báo 07/05/2018 07/05/2018 Công ty kiểm toán có ý kiến ngoại trừ trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2017
RDP HSX Cảnh báo 04/05/2018 04/05/2018 LNST TNDN năm 2017 là -54.789.880.689 đ và LNSTCPP tính đến 31/12/2017 là 69.229.945.930 đ
PVX HNX Dỡ bỏ hạn chế giao dịch 03/05/2018 07/05/2018 Cổ phiếu được dỡ bỏ hạn chế giao dịch
KSK HNX Kiểm soát 03/05/2018 07/05/2018 LNST năm 2016 và năm 2017 đều là số âm
PGT HNX Dỡ bỏ hạn chế giao dịch 27/04/2018 03/05/2018 Cổ phiếu được dỡ bỏ hạn chế giao dịch
TEC UpCOM Hạn chế giao dịch 24/04/2018 27/04/2018 TCKT từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC năm 2017
TH1 HNX Hạn chế giao dịch 24/04/2018 27/04/2018 BCTC năm 2017 có VCSH âm
PVX HNX Kiểm soát 20/04/2018 24/04/2018 LNST năm 2016 và năm 2017 đều là số âm
HPM HNX Dỡ bỏ hạn chế giao dịch 20/04/2018 24/04/2018 Cổ phiếu được dỡ bỏ hạn chế giao dịch
PXI HSX Kiểm soát 03/04/2018 23/04/2018 LNST và LNSTCPP là số âm, vẫn tồn tại những ý kiến ngoại trừ của kiểm toán