Print Friendly, PDF & Email

SPECIAL WARNING

AA

MÃ CK SÀN LOẠI THÔNG BÁO NGÀY THÔNG BÁO NGÀY HIỆU LỰC NỘI DUNG CHI TIẾT
PVX HNX Kiểm soát 20/04/2018 24/04/2018 LNST năm 2016 và năm 2017 đều là số âm
HPM HNX Dỡ bỏ hạn chế giao dịch 20/04/2018 24/04/2018 Cổ phiếu được dỡ bỏ hạn chế giao dịch
PXI HSX Kiểm soát 03/04/2018 23/04/2018 LNST và LNSTCPP là số âm, vẫn tồn tại những ý kiến ngoại trừ của kiểm toán
SDD HNX Dỡ bỏ hạn chế giao dịch 18/04/2018 20/04/2018 Cổ phiếu được dỡ bỏ hạn chế giao dịch
SRA HNX Ra khỏi diện cảnh cáo 18/04/2018 20/04/2018 LNST năm 2017 và LNSTCPP đến ngày 31/12/2017 đều là số dương
S99 HNX Cảnh báo 18/04/2018 20/04/2018 LNST năm 2017 là số âm
PPI HSX Kiểm soát 19/04/2018 19/04/2018 LNST năm 2016 là -37,27 tỷ đ và LNSTCPP là -13,2 tỷ đ;
LNST năm 2017 là -84,66 tỷ đ và LNSTCPP là -68,25 tỷ đ
VHG HSX Kiểm soát 19/04/2018 19/04/2018 LNST năm 2017 là -1.178.583.904.917 đ và năm 2016 là -32.528.280.777 đ
OGC HSX Kiểm soát 14/04/2016 18/04/2018 LNST năm 2017 là -472,51 tỷ đ và LNSTCPP tại 31/12/2017 là -2.884,12 tỷ đ và vẫn còn vấn đề ngoại trừ và nhấn mạnh
TTF HSX Cảnh báo 19/04/2018 19/04/2018 LNST năm 2017 là 10,73 tỷ đ và LNSTCPP tại 31/12/2017 là -1406,8 tỷ đ
VVN UpCOM Hạn chế giao dịch 17/04/2018 20/04/2018 BCTC năm 2017 có VCSH âm
MIM HNX Ra khỏi diện cảnh cáo 18/04/2018 20/04/2018 LNST năm 2017 và LNSTCPP đến ngày 31/12/2017 đều là số dương
PGT HNX Kiểm soát 17/04/2018 19/04/2018 LNST năm 2016 và năm 2017 đều là số âm
ORS HNX Dỡ bỏ hạn chế giao dịch 16/04/2018 18/04/2018 Cổ phiếu được dỡ bỏ hạn chế giao dịch
SDA HNX Dỡ bỏ hạn chế giao dịch 16/04/2018 18/04/2018 Cổ phiếu được dỡ bỏ hạn chế giao dịch
PTL HSX Kiểm soát 13/04/2017 17/04/2018 LNST năm 2017 là -62,83 tỷ đ và vẫn còn vấn đề ngoại trừ và nhấn mạnh
PIT HSX Kiểm soát 15/04/2016 13/04/2018 LNST là -47,2 tỷ đ, LNSTCPP tại ngày 31/12/2017 là –57,1 tỷ đ
PTC HSX Cảnh báo 05/09/2016 16/04/2018 LNST năm 2017 là 5.008.687.233 đ và LNSTCPP tại 31/12/2017 là -14.131.006.614 đ
G20 UpCOM Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 13/04/2018 17/04/2018 Khắc phục nguyên nhân CK bị hạn chế giao dịch
HDO UpCOM Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 13/04/2018 17/04/2018 Khắc phục nguyên nhân CK bị hạn chế giao dịch
AMV HNX Ra khỏi diện cảnh cáo 13/04/2018 17/04/2018 LNSTCPP tại ngày 31/12/2017 là số dương
PVC HNX Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 13/04/2018 17/04/2018 Cổ phiếu được dỡ bỏ hạn chế giao dịch
DST HNX Cảnh báo 13/04/2018 17/04/2018 LNST năm 2017 và LNSTCPP đến ngày 31/12/2017 đều là số âm
DLR HNX Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 13/04/2018 17/04/2018 Cổ phiếu được dỡ bỏ hạn chế giao dịch
PIT HNX Kiểm soát 15/04/2016 13/04/2018 LNST là -47,2 tỷ đ, LNSTCPP tại ngày 31/12/2017 là –57,1 tỷ đ
OCH HNX Kiểm soát 12/04/2018 16/04/2018 LNST năm 2017 và năm 2016 đều là số âm
PPE HNX Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 11/04/2018 13/04/2018 Cổ phiếu của công ty được dỡ bỏ hạn chế giao dịch
SCL HNX Cảnh báo 11/04/2018 13/04/2018 LNST năm 2017 và LNSTCPP đến ngày 31/12/2017 đều là số âm
ACM HNX Cảnh báo 10/04/2018 12/04/2018 LNST năm 2017 và LNSTCPP đến ngày 31/12/2017 đều là số âm
X18 UpCOM Hạn chế giao dịch 10/04/2018 12/04/2018 BCTC năm 2017 có VCSH âm
S12 UpCOM Hạn chế giao dịch 10/04/2018 12/04/2018 BCTC năm 2017 có VCSH âm
LCM HSX Kiểm soát 05/04/2018 12/04/2018 LNSTCPP tại 31/12/2015, LNST và LNSTCPP tại 31/12/2016 đều là số âm
ICF HSX Kiểm soát 10/04/2018 10/04/2018 LNST năm 2017 và năm 2016 đều là số âm
CIG HSX Kiểm soát 05/03/2015 10/04/2018 LNST năm 2017 là 233.940.382 đ và LNSTCPP đến ngày 31/12/2017 là -127,8 tỷ đ
VPK HSX Cảnh báo 10/04/2018 10/04/2018 LNST năm 2017 và LNSTCPP đến ngày 31/12/2017 đều là số âm
SCD HSX Cảnh báo 10/04/2018 10/04/2018 LNST năm 2017 và LNSTCPP đến ngày 31/12/2017 đều là số âm
TIE HSX Cảnh báo 11/04/2018 11/04/2018 LNST năm 2017 là -19.520.594.681 đ vàLNSTCPP tại ngày 31/12/2017 là -9.249.603.60210.577.712.208 đ
SDY UpCOM Hạn chế giao dịch 06/04/2018 11/04/2018 BCTC năm 2017 có VCSH âm
HPM HNX Kiểm soát 06/04/2018 10/04/2018 LNST năm 2016 và năm 2017 đều là số âm
KSQ HNX Cảnh báo 06/04/2018 10/04/2018 LNST năm 2017 là số âm
BII HNX Cảnh báo 06/04/2018 10/04/2018 LNST năm 2017 là số âm
ORS HNX Kiểm soát 06/04/2018 10/04/2018 LNST năm 2016 và năm 2017 đều là số âm
4 3 2 1