Print Friendly, PDF & Email

SPECIAL WARNING

AA

MÃ CK SÀN LOẠI THÔNG BÁO NGÀY THÔNG BÁO NGÀY HIỆU LỰC NỘI DUNG CHI TIẾT
TCR HSX Cảnh báo 28/03/2018 03/04/2018 LNST năm 2017 là -69,19 tỷ đ
PVV HSX Kiểm soát 28/03/2018 30/03/2018 LNST năm 2016 và năm 2017 đều là số âm
CT6 HSX Cảnh báo 29/03/2018 02/04/2018 LNST năm 2017 và LNSTCPP tại 31/12/2017 đều là số âm
LAF HSX Cảnh báo 06/07/2016 27/03/2018 LNST là 4.094.900.893 đ và lỗ lũy kế là – 41.786.581.243 đ
PXT HSX Cảnh báo 08/04/2016 23/03/2018 LNST năm 2017 là 21.365.162.648 đ và LNSTCPP tính đến31/12/2017 là -113.842.475.304 đ
V21 HNX Ra khỏi diện cảnh báo 22/03/2018 23/03/2018 LNST năm 2017 và LNSTCPP tại 31/12/2017 đều là số dương
PCN HNX Kiểm soát 20/03/2018 23/03/2018 LNST năm 2016 và năm 2017 đều là số âm
PIV HNX Kiểm soát 20/03/2018 22/03/2018 Để bảo vệ quyền lợi của NĐT
TSC HSX Cảnh báo 19/03/2018 23/03/2018 LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2017 là số âm
LM7 HNX Cảnh báo 20/03/2018 22/03/2018 LNST năm 2017 và LNSTCPP tại 31/12/2017 đều là số âm
API HNX Ra khỏi diện cảnh báo 19/03/2018 21/03/2018 LNST năm 2017 và LNSTCPP tại 31/12/2017 đều là số dương
SAV HNX Cảnh báo 31/03/2017 15/03/2018 Tại BCTC bán niên năm 2017, công ty đã sử dụng số tiền là 49,36 tỷ đ từ nguồn TDVCP để xóa lỗ lũy kế
AGF HSX Kiểm soát đặc biệt 01/03/2018 07/03/2018 Vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
KSA HSX Kiểm soát đặc biệt 09/02/2018 22/02/2018 Vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
CDO HSX Kiểm soát đặc biệt 05/02/2018 09/02/2018 Vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
MPT HNX Ra khỏi diện cảnh báo 08/03/2018 12/03/2018 Không vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
VTS HNX Ra khỏi diện cảnh báo 28/02/2018 02/03/2018 LNST và LNSTCPP tại ngày 31/12/2017 đều là số dương
PNC HSX Kiểm soát 21/02/2018 27/02/2018 LNSTCPP tại 31/12/2016 là số âm. LNST năm 2017 và LNSTCPP tại 31/12/2017 đều là số âm
DTC Upcom Ra khỏi diện hạn chế giao dịch 06/02/2018 09/02/2018 Khắc phục nguyên nhân CK hạn chế giao dịch
AGF HSX Cảnh báo 25/01/2018 31/01/2018 LNST TNDN và LNSTCPP tính đến 30/09/2017 đều là số âm
HNM HNX Cảnh báo 19/01/2018 23/01/2018 Khắc phục nguyên nhân CK tạm ngừng giao dịch
HVG HSX Kiểm soát 19/01/2018 26/01/2018 LNST năm 2016 và 2017 là số âm
BII HNX Kiểm soát 10/01/2018 12/01/2018 Vi phạm về CBTT trên TTCK
NDF HNX Kiểm soát 29/12/2017 04/01/2018 Vi phạm về CBTT trên TTCK
MIM HNX Ra khỏi diện kiểm soát 29/12/2017 04/01/2018 Không vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
B82 HNX Ra khỏi diện cảnh báo 28/12/2017 02/01/2018 Không vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
PVY Upcom Hạn chế giao dịch 27/12/2017 29/12/2017 VCSH âm theo BCTC bán niên năm 2017
CDO HSX Cảnh báo 26/12/2017 26/12/2017 Vi phạm từ 4 lần trở lên trong 1 năm về CBTT
VKC HSX Ra khỏi diện cảnh báo 15/12/2017 19/12/2017 Không vi phạm quy định về CBTT trên TTCK
JVC HSX Cảnh báo 15/12/2017 15/12/2017 LNST nửa đầu năm 2017 trên BCTC là số dương và LNSTCPP tại ngày 30/09/2017 là số âm
CTC HNX Kiểm soát 12/12/2017 15/12/2017 Vi phạm quy định về CBTT trên TTCK

2 1