Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest xin trân trọng thông báo tới Quý nhà đầu tư kết quả sau khi khắc phục sự cố của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao dịch trở lại bình thường kể từ ngày 25/01/2018;

2. Giá tham chiếu cho phiên giao dịch ngày 25/01/2018 là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch 22/01/2018. Trong trường hợp ngày 22/01/2018 không có giá khớp lệnh, giá tham chiếu cho ngày 25/01/2018 là giá đóng cửa của ngày 19/01/2018.

Trân trọng thông báo!