Print Friendly, PDF & Email

QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG

aaa

Nghiệp vụ Quản lý cổ đông là một trong những thế mạnh của SMART INVEST, bởi chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, am hiểu pháp luật, chúng tôi hứu hẹn nâng cao hình ảnh tổ chức phát hành với cổ đông.

aaa

Lợi ích của dịch vụ quản lý cổ đông mang lại cho các tổ chức, đơn vị phát hành:

Quản lý chi tiết các thông tin liên quan đến cổ đông bằng văn bản và tệp dữ liệu chính xác, nhanh chóng;

Kiểm soát và xác nhận quá trình mua bán và số cổ phần nắm giữ của các cổ đông, theo dõi liên tục tình hình tăng, giảm cổ phần của từng cổ đông trong quá trình mua mới, phát hành thêm hoặc chuyển nhượng giữa các cổ đông;

Cung cấp thông tin và danh sách cổ đông theo định kỳ.

Thông báo và thanh toán cho các cổ đông về việc chi trả cổ tức, quyền được mua cổ phần phát hành thêm, cổ phiếu thưởng…

Tạo dựng tính thanh khoản cho cổ phiếu của tổ chức phát hành qua đó nâng cao uy tín của Tổ chức phát hành với nhà đầu tư.

aaa

Thay mặt doanh nghiệp, SMART INVEST thực hiện:

Quản lý danh sách cổ đông

Quản lý chuyển nhượng cổ phần

Quản lý các quyền cổ đông:

+ Chi trả cổ tức, cổ phiếu thưởng, cổ phiếu phát hành thêm

+ Chuyển nhượng cổ phiếu

+ Tặng, cho, thừa kế cổ phiếu

+ Xác nhận sở hữu cổ phần

+ Đăng ký thực hiện quyền (tham dự Đại hội cổ đông, nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…).

aaa

Lưu ý: Nếu có thắc mắc hoặc cần được hướng dẫn thêm, Quý khách vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ Chứng khoán của SMART INVEST, email: dvck@sisi.vn hoặc gọi điện tới số điện thoại: 02435.739.769 (Máy lẻ: 8310/8311).