Print Friendly, PDF & Email

CHUYỂN KHOẢN CHỨNG KHOÁN

aaa

Khách hàng có nhu cầu chuyển khoản CK (bao gồm CK đang sở hữu và các quyền phát sinh đã được xác định) từ tài khoản Khách hàng đang mở tại SMART INVEST sang tài khoản của chính mình mở tại công ty chứng khoán khác có thể đến SMART INVEST để làm thủ tục.

aaa

 Nội dung Khách hàng cá nhân Khách hàng tổ chức
Hồ sơ Giấy đề nghị tất toán tài khoản lưu ký (mẫu 24/LK) trong trường hợp chuyển khoản và đóng tài khoản tại SMART INVEST.

Giấy đề nghị chuyển khoản toàn bộ chứng khoán  (mẫu 25/LK) trong trường hợp chuyển khoản toàn bộ chứng khoán và không đóng tài khoản tại SMART INVEST.

Giấy đề nghị chuyển khoản một phần chứng khoán (mẫu 26/LK) trong trường hợp chuyển khoản toàn bộ số lượng một/một số mã chứng khoán

01 bản sao có đóng dấu treo Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại thành viên lưu ký bên nhận chuyển khoản.

CMTND (bản sao và bản gốc đối chiếu)

Yêu cầu như với Khách hàng cá nhân

Xuất trình thêm Giấy giới thiệu và CMTND của người được giới thiệu thay mặt Khách hàng tổ chức đến thực hiện giao dịch chuyển khoản chứng khoán

 

Yêu cầu chung và các bước thực hiện

 

Khách hàng xuất trình giấy tờ tùy thân cần thiết và đảm bảo chứng khoán chuẩn bị làm thủ tục chuyển khoản không thuộc diện chờ thanh toán, tạm giữ, phong tỏa hay  đang là tài sản đảm bảo cho bất kỳ một nghĩa vụ phải trả nào của Khách hàng với SMART INVEST.

SMART INVEST sẽ lập hồ sơ chuyển khoản chứng khoán gửi lên VSD khi Khách hàng đã hoàn tất mọi nghĩa vụ thanh toán (nếu có) với SMART INVEST.

aaa

 RÚT CHỨNG KHOÁN

aaa

Khách hàng có nhu cầu rút chứng khoán trong phạm vi số lượng chứng khoán sở hữu trên tài khoản lưu ký của mình trừ các chứng khoán bi tạm giữ, phong tỏa có thể đến SMART INVEST để làm thủ tục rút chứng khoán theo yêu cầu của người sở hữu chứng khoán

aaa

Nội dung Khách hàng là cá nhân Khách hàng là tổ chức
Hồ sơ Giấy đề nghị rút chứng khoán (theo mẫu 16A/LK): 02 liên.

CMTND (bản sao và bản gốc đối chiếu).

 

Giấy đề nghị rút chứng khoán (theo mẫu 16A/LK): 02 liên.

Giấy CN ĐKKD (bản copy có công chứng).

Giấy giới thiệu và CMTND của người được giới thiệu thay mặt Khách hàng tổ chức đến thực hiện giao dịch rút chứng khoán

Các giấy tờ khác có liên quan.

 

Yêu cầu chung và Các bước thực hiện Khách hàng xuất trình các giấy tờ tùy thân cần thiết và đảm bảo chứng khoán chuẩn bị làm thủ tục rút không thuộc diện bị cầm cố, phong tỏa, tạm giữ hay đang là tài sản đảm bảo cho bất kỳ một nghĩa vụ phải trả nào của Khách hàng với SMART INVEST.

SMART INVEST sẽ thông báo và chuyển bản Xác nhận thông tin người sở hữu rút chứng khoán lưu ký cho KH trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản này từ VSD đồng thời hỗ trợ KH trong quá trình nhận lại Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do TCPH cung cấp

 

 aaa

Lưu ý: Mọi thắc mắc về thủ tục rút chứng khoán theo yêu cầu của người sở hữu, khách hàng vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ Chứng khoán của SMART INVEST, email: dvck@sisi.vn hoặc gọi điện tới số điện thoại: 02435.739.769 (Ext: 8310/8311)