Print Friendly, PDF & Email

 LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

aaa

Khách hàng làm thủ tục ký gửi  chứng khoán tại SMART INVEST khi chứng khoán đã được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

aaa

HỒ SƠ KÝ GỬI CHỨNG KHOÁN BAO GỒM:

Đối với Khách hàng là cá nhân:

Phiếu gửi chứng khoán (theo mẫu 08A/LK hoặc 08B/LK) : 02 liên.

Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán (bản gốc).

CMTND (bản sao và bản gốc đối chiếu).

aaa

Đối với Khách hàng là tổ chức:

Phiếu gửi chứng khoán (theo mẫu 08A/LK hoặc 08B/LK): 02 liên.

Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc).

Giấy CN ĐKKD (bản copy có công chứng)

Giấy giới thiệu và CMTND của người được giới thiệu thay mặt Khách hàng tổ chức đến thực hiện giao dịch ký gửi chứng khoán

Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có)

aaa

YÊU CẦU CHUNG VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Khách hàng có Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán trực tiếp đến quầy Dịch vụ Chứng khoán của SMART INVEST để thực hiện ký gửi chứng khoán.

Yêu cầu Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán phải nguyên vẹn, rõ ràng, có đóng dấu của tổ chức phát hành hoặc cơ quan được ủy quyền trong trường hợp sửa đổi thông tin trên Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán

SMART INVEST sẽ thông báo với Quý khách hàng và phối hợp với các bên liên quan để cùng giải quyết  nếu có bất kỳ vấn đề gì phát sinh trong quá trình tái lưu ký lên VSD.

SMART INVEST sẽ thông báo kết quả lưu ký trong vòng 03-05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

aaa

Lưu ýMọi thắc mắc về thủ tục ký gửi chứng khoán, khách hàng vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ Chứng khoán của SMART INVEST, email: dvck@sisi.vn hoặc gọi điện tới số điện thoại: 02435.739.769 (Ext: 8310/8311)