Print Friendly, PDF & Email

PRESS RELEASES

aa

Date Time Contens
2017-11-27 15:13:03 Smart Invest công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/12/2017
2017-11-21 15:00:03 Quyết định của UBCK về việc chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của công ty SmartInvest
2017-10-10 11:08:02 Nghị Quyết HĐQT v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 09/10/2017
2017-09-19 09:30:25 Smart Invest Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc với ông Bùi Bảo Toàn kể từ ngày 18/09/2017
2017-09-13 14:51:03 Smart Invest được công nhận tư cách thành viên GD và được GD trực tuyến tại HOSE
2017-09-13 14:24:02 QĐ của Hội đồng Quản trị về việc thực hiện giao dịch ký quỹ
2017-07-04 13:36:45 Smart Invest được chấp thuận thành viên giao dịch và kết nối giao dịch với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
2017-06-13 13:36:45 Điều lệ CTCP Chứng khoán Smart Invest 2017
2017-05-26 18:07:00 Bổ nhiệm Phó CT HĐQT với ông Nguyễn Đức Hiếu_26.05.2017
2017-05-25 09:21:02 SmartInvest công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
2017-04-17 10:06:00 Smart Invests công bố người được ủy quyền Công bố Thông tin
2017-04-03 08:51:03 CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
2017-03-08 17:24:02 Smart Invest Bãi nhiệm chức vụ Phó TGĐ với ông Phan Văn Huy từ 07/03/2017
2017-03-08 17:16:20 Smart Invest Bổ nhiệm Kiểm toán nội bộ với ông Nguyễn Kim Trường 07/03/2017
2017-02-27 08:48:03 Smart Invest được chấp thuận bổ sung nghiệp vụ Môi giới CK, Tự doanh CK, Tư vấn đầu tư CK, Bảo lãnh phát hành CK và Lưu ký CK 
2017-01-25 17:13:22 Smart Invest công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/01/2017
2016-12-26 14:50:06 SmartSC công bố nghị Quyết Hội đồng quản trị ngày 26/12/2016
2016-11-28 16:52:33 Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
2016-11-28 16:49:32 Chứng khoán SmartInvest bị phạt 100 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư
2016-11-17 18:07:00 Smart Invest công bố Bổ nhiệm Kế toán trưởng với ông Nguyễn Thanh Minh kể từ ngày 17/11/2016
2016-11-01 13:29:02 Smart Invest công bố Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi Điều lệ Công ty
2016-10-27 16:00:20 Smart Invest công bố Miễn nhiệm Phó Tổng GĐ đối với ông Nguyễn Văn Thọ kể từ ngày 27/10/2016
2016-10-13 17:13:22 Smart Invest công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 13/10/2016
2016-10-13 17:13:02 Smart Invest công bố Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 13/10/2016
2016-06-01 09:32:05 Smart Invest công bố Biên bản và Nghị quyết HĐCĐ thường niên năm 2016
2016-03-14 11:15:22 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 14/03/2016
2016-03-07 17:13:22 CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
2015-12-30 17:13:22 CTCP Truyền thông số 1: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
2015-10-29 10:05:22 Smart Invest bị xử phạt 175 triệu đồng
2015-12-22 14:48:09 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/12/2015
2015-11-11 13:11:23 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần 2 năm 2015_19/06/2015
2015-10-23 10:26:06 Giấy phép điều chỉnh số 45_Hamico
2015-10-22 10:28:44 Biên bản họp Hội đồng Quản trị 24/08/2015
2015-10-22 10:27:38 1Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 24/08/2015
2015-10-22 10:26:32 Thông báo về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 24.08.2015
2015-10-22 10:25:08 Nghị quyết Hội đồng cổ đông 24/08/2015
2015-10-22 10:25:02 Nghị quyết Hội đồng cổ đông 14/08/2015
2015-10-21 14:02:00 Biên bản họp Hội đồng cổ đông bất thường Công ty Hamico
2015-10-21 14:01:00 Nghị Quyết Hội đồng cổ đông Công ty Hamico 2015
2015-08-27 17:13:22 Biên bản họp HĐCĐ năm 2015

2 1