Print Friendly, PDF & Email

 SẢN PHẨM TÀI CHÍNH

aa

Chúng tôi cung cấp cho Khách hàng sản phẩm hỗ trợ tài chính để đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình tài trợ vốn theo nhu cầu của khách hàng

aaa

 ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN TỰ ĐỘNG (ƯTTĐ):

Đáp ứng nhu cầu sử dụng và xoay vòng vốn, Quý Khách hàng được sử dụng tiền bán Chứng khoán ngay lập tức sau khi khớp lệnh thành công một cách đơn giản và nhanh chóng.

Tiền bán chứng khoán ngay khi khớp lệnh trong phiên giao dịch sẽ được tự động cộng vào Sức mua và Khả năng rút tiền của Khách hàng theo tỷ lệ ƯTTĐ do SMART INVEST quy định trong từng thời kỳ;

Khách hàng được sử dụng số tiền ƯTTĐ này để mua chứng khoán, rút tiền/ chuyển khoản, thanh toán các nghĩa vụ nợ…;

Hệ thống tự động thu hoàn ứng vào ngày thanh toán bù trừ.

Cách tính lãi vay ƯTTĐ:

             Lãi vay ứng trước = Số tiền ứng trước * Lãi vay ứng trước * Số ngày vay

+   Số tiền ứng trước là số tiền Khách hàng đã sử dụng.

+   Lãi vay ứng trước: Được quy định theo từng thời kỳ.

+  Số ngày vay được tính trên số ngày thực tế kể từ ngày Khách hàng nhận tiền ứng trước đến hết ngày thanh toán bù trừ.

aaa

DỊCH VỤ GIAO DỊCH KÝ QUỸ

Nhà đầu tư có thể sử dụng một phần vốn vay của SMART INVEST để mua các chứng khoán niêm yết thuộc Danh mục CK ký quỹ của SMART INVEST nhiều hơn khả năng thông thường của mình.

Đối tượng: Khách hàng ký “Hợp đồng Giao dịch ký quỹ chứng khoán” với SMART INVEST.

Thời gian cho vay ký quỹ: Quy định trong Hợp đồng giao dịch ký quỹ

Danh mục CK, tỷ lệ cho vay ký quỹ: Quy định chi tiết trong Danh mục chứng khoán ký quỹ

Lãi suất cho vay ký quỹ: Quý Khách hàng xem chi tiết tại Biểu phí giao dịch chứng khoản hoặc liên hệ với các chuyên viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

aaa

Hướng dẫn Giao dịch ký quỹ: Xem tại đây

aaa

Nếu có thắc mắc hoặc cần được hướng dẫn thêm, Quý khách vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ Chứng khoán của SMART INVEST, email: dvck@sisi.vn hoặc gọi điện tới số điện thoại: 02435.739.769 (Máy lẻ: 8310/8311)