About Us
About Us

About Us

Tài liệu

Lãnh Đạo

Trở thành đối tác đáng tin cậy của khách hàng

Chúng tôi đặt khách hàng vào trung tâm, luôn luôn lắng nghe, tận lực phục vụ, sử dụng 100% sự nhiệt huyết giải quyết dù chỉ 1% vấn đề của khách hàng. Chúng tôi liên tục đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm cho phù hợp với thực tại khách quan, để nâng cao hiệu quả chất lượng sản phẩm dịch vụ

Xây dựng môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên: 

Chúng tôi hiểu rằng, con người là một trong những nhân tố chủ đạo quyết định sự thành công của Doanh nghiệp. Công ty  luôn đồng hành với sự nỗ lực và phấn  đấu  của  nhân viên, ghi nhận giá trị mang lại cho SmartInvest

Mang lại cho cổ đông những lợi ích lâu dài và hấp dẫn: 

Triển khai chiến lược phát triển kinh doanh tốt, ổn định và lâu dài cùng với việc hệ thống quy trình, quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro chặt chẽ.

Q4/2019: Lần đầu tiên lọt vào tốp 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất sàn HNX


Doanh thu 6T/2020 tăng gấp 3 lần đạt mức 188 tỷ đồng - 1 trong 3 công ty chứng khoán có doanh thu tăng trưởng mạnh nhất trong ngành


11.000 nghìn tỷ đồng là số lượng trái phiếu mà SmartInvest đang vận hành


23/07/2020 là ngày giao dịch chính thức của SmartInvest (AAS) trên sàn chứng khoán Upcom. Mức giá cao nhất là 35.000 đ/cp


Số liệu thống kê tại ngày 30/08/2020

SmartInvest hướng tới sự minh bạch, chuyên nghiệp bằng cách thông qua cùng với các chính sách sau:

Quy định về đạo đức nghề nghiệp nhằm giúp duy trì các tiêu chuẩn về hành vi cho toàn thể thành viên SmartInvest, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý, đặc biệt là các yêu cầu của các cơ quan quản lý Việt Nam nhằm ngăn chặn những hành vi có thể dẫn đến xung đột lợi ích trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ của công ty chứng khoán đồng thời tăng niềm tự hào nghề nghiệp.

Chính sách Kiểm soát gian lận nhằm mục đích xây dựng cơ sở cho việc phát triển các hoạt động kiểm soát, hỗ trợ việc phát hiện, ngăn ngừa và xử lý gian lận; thể hiện ý chí của Công ty, thúc đẩy tính nhất quán trong hành vi của tổ chức thông qua việc đưa ra các hướng dẫn, phân công trách nhiệm kiểm soát gian lận và tiến hành điều tra khi cần thiết.

Chính sách về xung đột lợi ích nhằm cung cấp cơ sở cho BĐH và nhân viên Công ty trong việc nhận biết và kiểm soát các xung đột lợi ích phát sinh trong quá trình giao dịch với cổ đông, khách hàng, nhà cung ứng, bên cấp tín dụng, nhà thầu và các bên khác có quan hệ kinh doanh với SmartInvest hoặc các mâu thuẫn phát sinh từ quy trình quản lý và điều hành nội bộ của Công ty.

Chính sách về thẩm quyền xác lập các Giới hạn thẩm quyền đối với việc phê duyệt các chi tiêu trong và ngoài ngân sách của Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong BĐH được Tổng Giám đốc ủy quyền nhằm đảm bảo việc duy trì các kiểm soát chi tiêu hợp lí trong việc điều hành SmartInvest.

Shorcuts

Follow us