About Us
About Us

About Us

THÔNG TIN PHÁP LÝ KHI TRUY CẬP WEBSITE

Bảng chú giải

Người dùng: Người dùng kết nối Internet hoặc truy cập trang web www.sisi.com.vn

Trang web: Trang web của Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest

Dữ liệu cá nhân: "bất kỳ thông tin nào liên quan đến cá nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng được; cá nhân có thể nhận dạng là người có thể được xác định được trực tiếp hoặc gián tiếp".

Thông tin chung

Tên công ty: Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest

Vốn điều lệ: 310 tỷ đồng

Giấy phép kinh doanh số: 07/GPĐC-UBCK cấp ngày 27/02/2017

Địa chỉ đăng ký: Tầng 3, Số 2A, Đại Cổ Việt, Hà Nội

Điện thoại: 0243.5739779

Người đại diện theo pháp luật: Bà Ngô Thị Thùy Linh, Tổng Giám Đốc

Chủ quan cam kết tuân thủ tất cả các luật về việc thành lập và hoạt động của một Trang web. Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest vui lòng yêu cầu tất cả Người dùng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, Người dùng xác nhận rằng họ đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện.

Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest xin mọi người sự chú ý của người sử dụng trang web của mình đến những điểm sau

1. Truy cập vào Trang web

Người truy cập Trang web này thừa nhận rằng họ có các kỹ năng và thiết bị cần thiết để truy cập vào Trang web này và sử dụng nó.

Cần lưu ý rằng việc truy cập hoặc cố gắng gian lận trong hệ thống máy tính, cản trở hoặc bóp méo hoạt động của hệ thống đó, đưa dữ liệu vào hoặc sửa đổi gian lận dữ liệu trong hệ thống máy tính là một hành vi phạm tội.

Truy cập vào trang web này là miễn phí. Chi phí truy cập và sử dụng mạng truyền thông điện tử sẽ do Người dùng chịu, phù hợp với các điều khoản và điều kiện do các nhà cung cấp quyền truy cập của Người dùng và các nhà khai thác truyền thông điện tử đặt ra.

Trên thực tế, người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tự cung cấp và sử dụng các thiết bị cần thiết để kết nối với trang web này.

2. Dữ liệu cá nhân

Khi sử dụng Trang web này, Người dùng sẽ được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân một cách tự động.

Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý bởi Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest để xử lý các yêu cầu của Người dùng. Dữ liệu đó có thể được chuyển đến các bộ phận liên quan khác nhau cho các mục đích quản lý nội bộ và nó có thể được tiết lộ cho các bên thứ ba để đáp ứng các nghĩa vụ theo luật định và quy định, để thực hiện công việc được giao cho các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài hoặc cho các mục đích tạo ra các cơ hội bán hàng.

Về vấn đề này, Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest có thể được yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân cho các công ty con, công ty liên kết hoặc nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong những trường hợp như vậy, Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest sẽ cung cấp mức độ bảo vệ tương đương đối với dữ liệu cá nhân đó, đặc biệt bằng cách đưa ra một thỏa thuận chuyển dữ liệu được soạn thảo tuân thủ các điều khoản tiêu chuẩn của Nhà nước Cộng hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc bằng bất kỳ phương pháp thích hợp nào khác theo luật hiện hành .

Hơn nữa, Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest thực hiện các bước kỹ thuật và tổ chức phù hợp để tránh mất mát, sử dụng không đúng cách, thay đổi và xóa dữ liệu Cá nhân của Người dùng.

Người dùng được coi là đưa ra lựa chọn đầy đủ thông tin khi cung cấp dữ liệu cá nhân đó, đặc biệt khi dữ liệu đó do chính Người dùng nhập. Về vấn đề này, Người dùng được cho biết liệu dữ liệu họ có thể được yêu cầu cung cấp là bắt buộc hay tùy chọn. Không có dữ liệu cá nhân nào về Người dùng được thu thập hoặc công bố mà họ không biết.

Người dùng theo đây cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest quyền tiến hành các phân tích thống kê về việc sử dụng Trang web và hồ sơ của Người dùng trong khi vẫn duy trì tính ẩn danh của họ.

Việc xử lý dữ liệu cá nhân trao cho Người dùng quyền truy cập, phản đối và chỉnh sửa dữ liệu đó dựa theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu.

Do đó, người dùng có thể chứng minh danh tính của mình có thể yêu cầu thông tin từ Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest về:

  • mục đích của việc xử lý dữ liệu đó;
  • các loại dữ liệu cá nhân có liên quan;
  • người nhận hoặc mục đích người nhận dữ liệu đó;

nếu có thể, khoảng thời gian chính xác dự kiến ​​dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ, hoặc, nếu không thể, các tiêu chí được sử dụng để xác định khoảng thời gian đó;

Mọi sự việc chuyển giao dữ liệu như vậy sẽ có các biện pháp bảo vệ thích hợp được thực hiện.

Bản sao của dữ liệu đó có thể được cung cấp miễn phí, với điều kiện là bất kỳ yêu cầu như vậy sẽ không gây bất tiện, điều này được xác định cụ thể bằng các sự chuyển giao đã xảy ra.

Để thực hiện quyền truy cập, phản đối và chỉnh sửa dữ liệu Người dùng có thể gửi thư cho người quản lý xử lý theo địa chỉ sau: smartinvestsc@gmail.com

3. Sở hữu trí tuệ

Toàn bộ nội dung của Trang web chịu sự điều chỉnh của luật pháp của nước Việt Nam về bản quyền, nhãn hiệu và sở hữu trí tuệ nói chung.

Do đó, Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest là chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu quyền của tất cả các thành phần bao gồm trang web bao gồm dữ liệu, văn bản, biểu đồ, bản vẽ, hình ảnh, minh họa, đồ họa, ảnh chụp và bản ghi âm.

Bất kỳ việc sao chép, đại diện, phân phối hoặc phân phối lại, toàn bộ hoặc một phần, nội dung của Trang web bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước, rõ ràng của Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest đều bị cấm và có thể bị phạt theo Luật sở hữu trí tuệ hoặc Luật an ninh mạng của Việt Nam

Tương tự như vậy, bất kỳ việc sử dụng nội dung trang web nào cho mục đích bất hợp pháp sẽ dẫn đến các thủ tục pháp lý chống lại người vi phạm.

4. Nội dung trang web và trách nhiệm pháp lý

Người dùng công nhận rõ ràng rằng họ đang sử dụng Trang web với rủi ro và trách nhiệm duy nhất của họ.

Thông tin trên Trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và không có giá trị ràng buộc. Nó phải được xem xét dựa trên thời gian nó được đặt trực tuyến chứ không phải tại thời điểm trang web được sử dụng.

Ngoài ra, Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest có quyền sửa đổi nội dung Trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, và không chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp có sự chậm trễ, sai sót hoặc thiếu sót đối với nội dung của các trang trên Trang web này.

Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra dựa trên thông tin có trên Trang web, hoặc bất kỳ việc sử dụng nào có thể được thực hiện bởi các bên thứ ba. Bất kỳ ai muốn sử dụng một hoặc nhiều dịch vụ được hiển thị trên Trang web này yêu cầu phải liên hệ với Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest

Tính khả dụng của các sản phẩm và dịch vụ được hiển thị trên Trang web có thể bị giới hạn đối với một số cá nhân hoặc tổ chức, hoặc một số quốc gia nhất định. Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest sẽ không cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ như vậy cho các cá nhân hoặc tổ chức nếu luật pháp tại quốc gia xuất xứ của họ hoặc bất kỳ quốc gia có liên quan nào khác cấm điều đó.

5. Mất mát hoặc tổn hại

Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào rằng việc truy cập vào trang web sẽ không bị gián đoạn, không bị cản trở, đáng tin cậy, chính xác, đầy đủ, thỏa đáng, nhanh chóng hoặc không có lỗi.

Hơn nữa, Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest không đảm bảo sự tồn tại hoặc ổn định liên tục của Trang web, cũng như thông tin trên Trang web đáp ứng bất kỳ nhu cầu cụ thể nào của Người dùng, cũng như không đáng tin cậy, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest không đảm bảo tính bảo mật của việc trao đổi dữ liệu bằng các phương tiện liên lạc điện tử và trong mọi trường hợp, không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc tổn hại nào có thể xảy ra do việc Người dùng sử dụng internet hoặc đối với các mối đe dọa như vi rút, lỗi cụ thể , mã độc, bug worm, và các hiện tượng bất thường khác có thể phát sinh trên internet.

Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp nào cũng như bất kỳ hậu quả nào do không thể truy cập tất cả hoặc một phần của trang web.

 

Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi hoặc bất kỳ tổn hại nào có thể gây ra cho môi trường kỹ thuật của Người dùng, đặc biệt là máy tính, phần mềm, thiết bị mạng và bất kỳ phần cứng nào khác được sử dụng để truy cập hoặc sử dụng dịch vụ và / hoặc thông tin.

6. Văn bản liên kết đường dẫn (Hyper link)

Trang web có thể chứa các liên kết siêu văn bản kết nối đến các trang web của bên thứ ba không được công bố bởi Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest. Chúng chỉ được cung cấp để tạo điều kiện truy cập thông tin có sẵn trên Internet. Người dùng sử dụng các liên kết đó rời khỏi trang web do Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest điều hành và từ đó đồng ý sử dụng các trang web của bên thứ ba và tự chịu rủi ro.

Người dùng thừa nhận rằng Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest không kiểm soát hoặc đóng góp theo bất kỳ cách nào để tạo nội dung và / hoặc bất kỳ thành phần nào được hiển thị trên bất kỳ trang web nào của bên thứ ba như vậy và Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest không thể hỗ trợ, đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về tất cả hoặc một phần nội dung và / hoặc bất kỳ thành phần nào được hiển thị trên các trang web của bên thứ ba đó.

Do đó, Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest không thể chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với hậu quả của việc sử dụng các Văn bản liên kết đường dẫn như vậy.

Hơn nữa, việc tạo ra các Văn bản liên kết đường dẫn đến Trang web phải được phê duyệt trước.

Ngoài ra, bất kỳ quản trị viên web nào tạo Văn bản liên kết đường dẫn cam kết không sử dụng kỹ thuật được gọi là "liên kết sâu", một kỹ thuật theo đó các trang từ Trang web được nhúng vào các trang của trang web của chính quản trị viên web.

7. Cookie

Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest sử dụng cookie để hỗ trợ việc duyệt trên Trang web này. Để biết thêm thông tin, Người dùng được mời tham khảo Chính sách Cookie.

8. Tệp PDF

Để đọc tệp PDF, Người dùng cần tải xuống phiên bản mới nhất của chương trình phần mềm Acrobat Reader. N.B .: Phần mềm này chỉ có thể được tải xuống từ một trang web không phải là trang web của Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest. Trang web này sẽ yêu cầu bạn hoàn thành một bảng câu hỏi có tên. Nếu bạn không muốn cung cấp tên và địa chỉ của mình, hãy chuyển trực tiếp đến giai đoạn 2 để tải xuống chương trình phần mềm miễn phí.

9. Luật áp dụng

Nội dung của Trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp của nước Việt Nam

Tất cả Người dùng thừa nhận rằng tòa án Việt Nam có quyền tài phán đối với tất cả các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc việc sử dụng Trang web này

10. Cập nhật các thông báo pháp lý

Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest có quyền thay đổi, bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước, nội dung của trang web hoặc các dịch vụ có sẵn trên đó và / hoặc tạm thời hoặc vĩnh viễn ngừng hoạt động tất cả hoặc một phần của Trang web và / hoặc các dịch vụ.

 

 

Shorcuts

Follow us