Tài Chính Cá Nhân
Back

Quản lý tài chính cá nhân

Quản lý tài chính cá nhân (Wealth Management) được ví như trung tâm thu lợi nhuận, nơi tiền của khách hàng được sinh sôi, nảy nở giúp khách hàng đạt được những mục tiêu tương lai. Khi lựa chọn dịch vụ quản lý tài chính cá nhân, khách hàng sẽ được cung cấp những giải pháp tài chính thấu đáo và toàn diện từ các chuyên gia hoạch định tài chính nhằm giúp khách hàng đối phó với hoàn cảnh thay đổi và đảm bảo tài sản dài hạn của khách hàng qua các bước:

 • Tìm hiểu, nắm bắt và phân định ưu tiên những mục tiêu của khách hàng
 • Cung cấp rõ bức tranh hoàn chỉnh về tài chính của khách hàng
 • Cung cấp các thông tin, phân tích và tư vấn khách hàng để giúp khách hàng đưa ra quyết định
 • Khách hàng được theo dõi và điều chỉnh thời gian, theo dõi tiến độ và quản lý rủi ro cho cả quá trình

Tiện ích

 • Khách hàng được đăng ký tham gia các Khóa học đầu tư và hỗ trợ lập kế hoạch tài chính
 • Khách hàng được tiếp cận với danh mục các loại tài sản đầu tư đa dạng, bao gồm:
  • Tài sản phòng vệ: Chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu doanh nghiệp
  • Tài sản tích sản: Thiết kế danh mục cho chiến lược đầu tư dài hạn.
  • Tài sản chứng khoán: Dành cho khách hàng muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư có khả năng tăng trưởng vượt bậc nhưng rủi ro cũng cao hơn: Lựa chọn cổ phiếu để đầu tư giao dịch ngắn hạn theo cơ hội của thị trường.

 

 

Follow us