Chứng khoán Smart Invest (AAS) công bố kết quả kinh doanh tháng 08/2021

07/09/2021


Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest (AAS - UPCoM) công bố kết quả kinh doanh tháng 8 với mức doanh thu đạt gần 82 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 63 tỷ đồng.
Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, AAS đạt doanh thu 467 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 100 tỷ đồng. So với kế hoạch kinh doanh năm 2021, AAS đã thực hiện được 85% kế hoạch doanh thu và 22.3 lần kế hoạch lợi nhuận.

Follow us