Print Friendly, PDF & Email

THÔNG TIN CÔNG BỐ

aa

Ngày Thời gian Tên văn bản
01/04/2020 9:00 Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020
31/03/2020 17:00 SmartInvest công bố Quyết định về việc bổ nhiệm thành viên Kiểm toán
31/03/2020 17:00 SmartInvest công bố Quyết định ban hành quy trình kiểm toán nội bộ
22/01/2020 14:00 SmartInvest công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 20/01/2020
20/01/2019 14:00 SmartInvest công bố Biên bản và Nghị Quyết HĐQT ngày 20/01/2020
17/01/2020 10:00 Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Nguyên Đán 2020
10/01/2020 15:00 Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ quý 1/2020 tại Smart Invest
06/01/2020 16:00 Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 12 tại Smart Invest
06/01/2020 17:00 Công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
27/12/2019 14:00 Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Tết dương lịch 2020
11/12/2019 16:00 Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ
20/11/2019 16:00 Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest
24/09/2019 15:00 SmartInvest công bố Bản Công bố thông tin thông qua việc hủy Phương án phát hành Trái phiếu tại Nghị quyết HĐQT số 14/2019/QĐ-HĐQT ngày 27/08/2019 và thông qua Phương án phát hành Trái phiếu tại Nghị quyết HĐQT số 15/2019/QĐ-HĐQT ngày 24/09/2019
04/09/2019 16:00 Nghị quyết Thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
04/09/2019 15:00 Nghị quyết HĐQT Ban hành quy chế Công bố Thông tin trong Công ty
28/08/2019 14:00 Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Quốc khánh 02/09/2019
27/08/2019 17:00 SmartInvest công bố Bản Công bố thông tin Phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty và Nghị quyết HĐQT 27/08/2019
02/08/2019 13:00 SmartInvest công bố bản Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng và Thông báo về việc trở thành công ty đại chúng
29/07/2019 8:30 SmartInvest công bố Công văn hồ sơ đăng ký công ty đại chúng
18/07/2019 15:00 SmartInvest công bố Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
27/06/2019 10:00 SmartInvest công bố Điều lệ công ty 2019 và Quy chế quản trị nội bộ công ty đại chúng
26/06/2019 15:00 SmartInvest công bố Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
17/06/2019 10:00 Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần bột giặt NET
14/06/2019 16:00 Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2019
29/05/2019 11:00 SmartInvest công bố Quyết định xử phạt vi pham hành chính
24/05/2019 17:00 SmartInvest công bố Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
15/05/2019 15:00 SmartInvest công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 15/05/2019
19/04/2019 17:00 SmartInvest công bố Công văn Xin gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
04/04/2019 16:00 SmartInvest công bố Nghị Quyết HĐQT ngày 04/04/2019 
02/04/2019 17:00 Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 3 tại Smart Invest
13/03/2019 17:00 SmartInvest xin công bố Quyết định họp HĐQT ngày 13/03/2019 
13/03/2019 17:00 SmartInvest công bố điều chỉnh Nghị quyết ĐHĐCĐ (thường niên) 2018
18/02/2019 10:00 Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
24/12/2018 17:00 Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Tết dương lịch 2019
08/11/2018 16:00 Tạm ngừng dịch vụ Internet Trading để nâng cấp hệ thống trực tuyến
31/10/2018 10:00 Những thay đổi trong quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết tại sở GDCK Hà Nội
25/10/2018 15:00 Công ty cổ phần 397 thông báo giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
24/10/2018 15:00 Thông báo về kết quả thay đổi mã mạng từ 11 số sang 10 số
20/11/2018 15:00 Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
16/10/2018 17:00 Thông báo về thay đổi mã mạng từ 11 số sang 10 số
18/9/2018 14:00 Thông báo bán đấu giá cổ phần ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội do ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam sở hữu
17/9/2018 14:00 SmartInvest đính chính nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018
27/8/2018 14:00 Thong báo nghi 02.09.2018

3  2  1