Print Friendly, PDF & Email

THÔNG TIN CÔNG BỐ

aa

Ngày Thời gian Tên văn bản
15/07/2020 16:00 SmartInvest công bố Quyết định số 352/QĐ-SGDHN của Tổng Giám Đốc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest
15/07/2020 16:00 SmartInvest công bố Thông báo số 649/TB-SGDHN của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest
02/07/2020 15:00 SmartInvest công bố Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
23/06/2020 16:00 SmartInvest công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
17/06/2020 15:00 SmartInvest công bố Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 17/06/2020
26/05/2020 9:00 SmartInvest thông báo Nâng cấp hệ thống giao dịch trực tuyến

11/05/2020 17:00 SmartInvest công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020
28/04/2020 14:00 Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Ngày chiến thắng 30/04 và Ngày Quốc tế lao động 01/05 năm 2020
27/04/2020 16:00 SmartInvest công bố Quyết định ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
27/04/2020 16:00 SmartInvest công bố Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020
21/04/2020 15:00 SmartInvest công bố Biên bản và Nghị Quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
10/04/2020 14:00 Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ quý 2/2020 tại Smart Invest
06/04/2020 15:00 Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 3/2020 tại Smart Invest
01/04/2020 9:00 Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020
31/03/2020 17:00 SmartInvest công bố Quyết định về việc bổ nhiệm thành viên Kiểm toán
31/03/2020 17:00 SmartInvest công bố Quyết định ban hành quy trình kiểm toán nội bộ
02/03/2020 15:00 Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 2/2020 tại Smart Invest
22/01/2020 14:00 SmartInvest công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 20/01/2020
20/01/2019 14:00 SmartInvest công bố Biên bản và Nghị Quyết HĐQT ngày 20/01/2020
17/01/2020 10:00 Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Nguyên Đán 2020
10/01/2020 15:00 Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ quý 1/2020 tại Smart Invest
06/01/2020 16:00 Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 12 tại Smart Invest
06/01/2020 17:00 Công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
27/12/2019 14:00 Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Tết dương lịch 2020
11/12/2019 16:00 Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ
20/11/2019 16:00 Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest
24/09/2019 15:00 SmartInvest công bố Bản Công bố thông tin thông qua việc hủy Phương án phát hành Trái phiếu tại Nghị quyết HĐQT số 14/2019/QĐ-HĐQT ngày 27/08/2019 và thông qua Phương án phát hành Trái phiếu tại Nghị quyết HĐQT số 15/2019/QĐ-HĐQT ngày 24/09/2019
04/09/2019 16:00 Nghị quyết Thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
04/09/2019 15:00 Nghị quyết HĐQT Ban hành quy chế Công bố Thông tin trong Công ty
28/08/2019 14:00 Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Quốc khánh 02/09/2019
27/08/2019 17:00 SmartInvest công bố Bản Công bố thông tin Phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty và Nghị quyết HĐQT 27/08/2019
02/08/2019 13:00 SmartInvest công bố bản Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng và Thông báo về việc trở thành công ty đại chúng
29/07/2019 8:30 SmartInvest công bố Công văn hồ sơ đăng ký công ty đại chúng
18/07/2019 15:00 SmartInvest công bố Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
27/06/2019 10:00 SmartInvest công bố Điều lệ công ty 2019 và Quy chế quản trị nội bộ công ty đại chúng
26/06/2019 15:00 SmartInvest công bố Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
17/06/2019 10:00 Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần bột giặt NET
14/06/2019 16:00 Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2019
29/05/2019 11:00 SmartInvest công bố Quyết định xử phạt vi pham hành chính
24/05/2019 17:00 SmartInvest công bố Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
15/05/2019 15:00 SmartInvest công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 15/05/2019
19/04/2019 17:00 SmartInvest công bố Công văn Xin gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
04/04/2019 16:00 SmartInvest công bố Nghị Quyết HĐQT ngày 04/04/2019 
02/04/2019 17:00 Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 3 tại Smart Invest
13/03/2019 17:00 SmartInvest xin công bố Quyết định họp HĐQT ngày 13/03/2019 
13/03/2019 17:00 SmartInvest công bố điều chỉnh Nghị quyết ĐHĐCĐ (thường niên) 2018
18/02/2019 10:00 Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
24/12/2018 17:00 Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Tết dương lịch 2019
08/11/2018 16:00 Tạm ngừng dịch vụ Internet Trading để nâng cấp hệ thống trực tuyến
31/10/2018 10:00 Những thay đổi trong quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết tại sở GDCK Hà Nội
25/10/2018 15:00 Công ty cổ phần 397 thông báo giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
24/10/2018 15:00 Thông báo về kết quả thay đổi mã mạng từ 11 số sang 10 số
20/11/2018 15:00 Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
16/10/2018 17:00 Thông báo về thay đổi mã mạng từ 11 số sang 10 số
18/9/2018 14:00 Thông báo bán đấu giá cổ phần ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội do ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam sở hữu
17/9/2018 14:00 SmartInvest đính chính nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018
27/8/2018 14:00 Thong báo nghi 02.09.2018

3  2  1