Print Friendly, PDF & Email

THÔNG TIN CÔNG BỐ

aa

Ngày Thời gian Tên văn bản
14/9/2018 14.30 Smart Invest công bố Bổ nhiệm Kế toán trưởng
12/9/2018 15:00 Thông báo v/v đấu giá cổ phần của CTCP Cảng Nha Trang do UBND Tỉnh Khánh Hòa
7/9/2018 16:00 SmartInvest công bố Điều lệ công ty 2018 (file đính kèm là Điều lệ cty 2018)

Smart Invest công bố Nghị Quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 2018

25/8/2018 14:00 Phieu lay y kien co dong
25/8/2018 14:00 Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi 2018
25/8/2018 14:00 Du thao NQ

Nghi quyet HDQT

Thong bao chot danh sach co dong lay y kien bang van ban

To trinh HDQT thay doi Dieu le

10/8/2018 10.30 Thông báo v/v đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam sở hữu
8/8/2018 15:00 Thông báo v/v đấu giá cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV
26/7/2018 11:00 Thông báo v/v đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ du lịch Thăng Long
2018-5-21 16:00 Thông báo v/v đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP
2018-05-04 16:00 Quyết định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng từ ngày 04/05/2018
2018-05-01 15:00 Nghị quyết HĐQT về Ký kết hợp đồng Bảo lãnh phát hành trái phiếu với CTCP Du lịch sinh thái Kim Lan
2018-04-28 09:16:02 SmartInvest công bố Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
2018-04-23 15:00:33 THÔNG BÁO V/v đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam
2018-04-18 15:32:02 Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2018
2018-03-21 14:30:15 Thông báo v/v đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Lũng Lô 3
2018-03-21 14:00:22 Thông báo v/v đấu giá cổ phần của Công Ty TNHH MTV TCT Truyền hình cáp Việt Nam
2018-03-09 10:32:03 CBTT v/v Miễn nhiệm, Bổ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 09.03.2018
2018-03-05 16:48:02 Thông báo v/v đấu giá cổ phần của CTCP Điện cơ Thống Nhất
2018-03-01 16:18:03 Báo cáo thường niên 2017
2018-02-27 17:18:02 Smart Invest được chấp thuận thực hiện giao dịch ký quỹ kể từ ngày 27/02/2018
2018-02-27 16:48:07 CTCP Công nghiệp Hapulico: Thông báo đấu giá cổ phần
2018-02-27 14:45:02 CT TTNHH MTV Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc: Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần
2018-02-27 14:44:09 CT TTNHH MTV 397: Thông báo kết quả bán đầu giá cổ phần
2018-02-26 08:07:02 CT TTNHH MTV 397: Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần
2018-02-26 08:06:03 CT TNHH MTV Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc: Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần
2018-01-22 17:35:07 Đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của CTy TNHH MTV 397
2018-01-22 17:30:22 Đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của CTy TNHH MTV Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc

 1