Thông báo nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam 30/04 và ngày Quốc tế Lao động 01/05

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest xin trân trọng thông báo tới Quý nhà đầu tư về việc Nghỉ làm việc nhân dịp ngày Giải phóng miền Nam 30/04 và ngày Quốc tế Lao động 01/05 năm 2017

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest xin trân trọng thông báo tới Quý nhà đầu tư về việc Nghỉ làm việc nhân dịp ngày Giải phóng miền Nam 30/04 và ngày Quốc tế Lao động 01/05 năm 2017 như sau:

1. Thời gian nghỉ làm việc : Từ thứ Hai, ngày 01/05/2017 đến thứ Ba, ngày 02/05/2017;

2. Thời gian làm việc trở lại: Từ thứ Tư, ngày 03/05/2017.

Chi tiết tại đây