Bản tin nhận định thị trường tuần 20/02 – 24/02/2017

aaa

Thị  trường vẫn trong trạng thái tăng nhưng khả  năng điều chỉnh ngắn hạn đã dần xác nhận cao. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị  nhà đâu tư nên chốt lời  ở những cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Giảm tỷ trọng cổ phiếu nếu danh mục co dùng đòn bảy tài chính.

Download Bản tin nhận định chi tiết tại đây: Bản tin tuần 20-2 đến 24-2